bhp
Usługi z zakresu bhp, p.poż i pierwsza pomoc:

bhp Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych, jak również szkoleń ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy.

BHP bhp Szkolenia BHP online w formie samokształcenia kierowanego (e-learning bhp).

bhp Sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków.

bhp Ocena Ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (art. 226 Kodeksu Pracy).

bhp Zgłaszanie Firm do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy.

bhp Uczestniczenie w pracach Komisji BHP w zakładzie pracy.

bhp Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.

bhp Opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP.

bhp Comiesięczne przeglądy stanowisk pracy wraz z pisemnym protokołem informującym pracodawcę o nieprawidłowościach.

bhp Doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy.

bhp Sporządzanie dla pracodawcy, corocznych raportów o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.

bhp Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy.

szkolenia bhp bhp Wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.

bhp Doradztwo i sprzedaż środków ochrony indywidualnej, sprzętu gaśniczego,instrukcji bhp i p.poż. (znaki ewakuacyjne,instrukcje pożarowe itp).

bhp Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów.

Zapraszamy do zapoznania się z progamem szkoleń BHP bhp SZKOLENIA BHP


POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ