bhp zone
BHP ZONE

Outsourcing BHP / nadzór BHP oznacza korzystanie ze źródeł zewnętrznych. Jego istotą jest przekazywanie realizacji zadań, funkcji i procesów firmie zewnętrznej, specjalizującej się w danej dziedzinie.

bhp
Zalety outsourcingu BHP:

bhp   Koncetracja przedsiębiorstwa na podstawowej działalności.

bhp   Rozwiązywanie problemów w zakresie BHP na zewnątrz w sposób bardziej profesjonalny i nowoczesny (BHPZONE posługuje się nowoczesnymi technikami w zakresie wykonywanych zadań).

bhp   Przedsiębiorstwo ma niezależny stały nadzór BHP i PPOŻ.

bhp   Brak obowiązku płacenia świadczeń dla pracownika zatrudnionego na stałe (ZUS, urlopy,podatki itp)

bhp   Odciążenie zarządu przedsiębiorstwa od nadzoru nad zlecaną działalnością

bhp   Długoterminowe ograniczenie kosztów.

powrót