kursy bhp
Warunki uczestnictwa w otwartym szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy organizowanym przez firmę BHPZONE.


Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy
W celu ustalenia warunków szkolenia prosimy o kontakt mailowy, bądź telefoniczny.

Listę uczestników szkolenia, (zawierającą: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz stanowisko uczestnika) należy przesłać mailem na adres: info@bhpzone.pl

Uczestnicy szkolenia zobowiązują się do wniesienia opłaty za szkolenie na rachunek bankowy przed datą szkolenia bhp, lub gotówką w dniu szkolenia.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia, w terminie krótszym niż 3 dni przed ustaloną datą szkolenia, płatność za kurs nie podlega zwrotowi.

BHPZONE zastrzega sobie prawo do odwoływania szkolenia.

W przypadku odwołania szkolenia bhp wpłacona należność zostanie niezwłocznie zwrócona na rachunek bankowy klienta, lub zostanie zaproponowany inny termin szkolenia bhp.POWRÓT
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ