szkolenia BHP ZONE
Szkolenie BHP Warszawa

Pierwsza pomoc. Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia z użycia defibrylatora.

powrót
bhp
Szkolenia BHP

Termin szkolenia:

do ustalenia indywidualnie
warunki uczesnictwa
bhp