ryzyko zawodowe


W tym dziale zamieściliśmy najczęśćiej zadawane pytania dotyczące oceny ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwach.

RYZYKO ZAWODOWE1. Kiedy powinna być sporządzona karta oceny ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka powinna być dokonywana przy tworzeniu nowych stanowisk pracy i wprowadzaniu nowych procesów technologicznych, a także po każdej jego zmianie oraz po zastosowaniu nowych urządzeń technicznych, materiałów i substancji, zmianie organizacji pracy i stanowisk pracy, jak również zmianie stosowanych środków ochronnych.

2. Czy potrzebuje dokumentację oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy?
Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca ma obowiązek oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną praca na każdym stanowisku pracy oraz w zależności od wyników zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających.

3. Kiedy należy poinformować pracownika o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez niego pracą?
Poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami powinno nastąpić przed dopuszczeniem pracownika do określonej pracy.

4. Czy ryzyko zawodowe powinno być oceniane tylko na stałych stanowiskach pracy?
Nie, ryzyko zawodowe powinno być oceniane zarówno na stałych stanowiskach pracy, jak i na niestacjonarnych.

5. Zatrudniam pracownika, którego praca polega głównie na pracy z komputerem. Czy muszę posiadać kartę oceny ryzyka zawodowego dla tego stanowiska?
Obowiązki pracodawcy wynikające z art. 226 k.p. mają kategoryczny charakter, co oznacza, iż dokumentacja oceny ryzka zawodowego dotyczy wszystkich stanowisk pracy.

6. Co grozi pracodawcy, jeżeli dojdzie do wypadku, a pracownik nie był poinformowany o ryzyku zawodowym i w zakładzie pracy nie była sporządzona dokumentacja oceny ryzyka zawodowego?
Brak poinformowania pracownika o zagrożeniach wynikających ze środowiska pracy i o obowiązku przestrzegania przepisów BHP zapobiegającym tym zagrożeniom powoduje, w razie wypadku przy pracy, że pracodawca nie będzie mógł się zwolnić z obowiązku wypłaty pracownikowi świadczeń z tego tytułu.

7. Czy wystarczy poinformować ustnie pracownika o ryzyku zawodowym na jesgo stanowisku pracy?
Pracodawca nie tylko informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, ale także ocenia i dokumentuje to ryzyko oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne, pozwalające na jego zmniejszenie. Pracownik poświadcza podpisem na karcie oceny ryzyka zawodowego iż został zapoznany z ryzykiem związanym z wykonywaniem pracy na danym stanowisku.

8. Jakie są zagrożenia związane ze złym sporządzeniem dokumentacji oceny ryzyka zawodowego?
W momencie wypadku, wszelkie nieprawidłowości w dokumentacji BHP w przedsiębiorstwie, zatajenie zagrożeń na danym stanowsku, stawiają pracodawcę w gorszej pozycji przy ewentualnych procesach o odszkodowanie.

9. Kto może sporządzić dla mojej firmy ryzyko zawodowe?
Specjaliści ds BHP z naszej firmy sporządzą profesjonalną dokumentację oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy?

10. Jaki jest koszt sporządzenia dokumentacji oceny ryzka zawodowego?
Kosz sporządzenia dokumentacji oceny ryzyka zawodowego zależny jest od zagrożeń znajdujących się na danym stanowisku pracy oraz warunków panujących na danym stanowisku. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani sporządzeniem dokumentacji oceny ryzyka zawodowego prosimy o kontak z firmą BHPZONE.

11. Jak długo trwa sporządzenie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego, wraz ze sporządzeniem pełnej dokumentacji trwa od 1 do 7 dni roboczych w zależności od stanowiska pracy.

12. Czy usługa sporządzenia dokumentacji oceny ryzyka zawodowego objęta jest podatkiem VAT?
Tak, sporządzenie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego objętę jest 23% podatkiem VAT.


POWRÓT NA POPRZEDNIĄ STRONĘ
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ