bhp
RYZYKO ZAWODOWE
bhp

BHP ZONE Ocena ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy.

powrót
szkolenia bhp
bhp Oszacujemy ryzyko zawodowe i sporządzimy niezbędną dokumentację dla Państwa firmy. Zalecimy odpowiednie środki profilaktyczne minimalizujące narażenie pracowników na zagrożenia wypadkowe i chorobowe.
bezpieczeństwo

Obowiązkiem wynikającym z Kodeksu Pracy jest przeprowadzenie przez pracodawcę oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy.

więcej informacji