bhp Warszawa


W tym dziale zamieściliśmy najczęśćiej zadawane pytania dotyczące wypadków w pracy.

WYPADKI W ZAKŁADZIE PRACY1. Czym jest wypadek przy pracy?
Wypadek przy pracy jest to nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

2. Kto ustala okoliczności i przyczyny wypadku?
Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy.

3. Kto wchodzi w skład zespołu powypadkowego?
W skład zespołu powypadkowego wchodzi pracownik służby bhp oraz społeczny inspektor pracy. U pracodawcy, który nie ma obowiązku twaorzenia służby bhp, w skład zespołu powypadkowego zamianst pracownika służby bhp wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudnoiny przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp, albo specjalista spoza zakładu pracy.

4. Jaki jest czas na sporządzenie dokumentacji powypadkowej?
Zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku.

5. Ile dni ma pracodawca na zatwierdzenie protokołu powypadkowego?
Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia..

6. Czym jest wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy?
Na równi z wypadkiem przy pracy traktowany jest wypadek, któremu pracownik uległ w czasie podróży służbowej, podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

7. Czy firma BHP ZONE sporządza dokumentacje powypadkową?
Tak, BHP ZONE sporządzi dla Państwa pełną, dokumentację powypadkową.


POWRÓT NA POPRZEDNIĄ STRONĘ
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ